Lietošanas noteikumi

Robotikas skolas “ROBO HUB” interneta platformā https://robohub.online/

Šo portālu https://robohub.online/, uztur un administrē SIA ROBO HUB reģ. nr.: 40203001250, adrese: Brīvības gatve 224, k1, Rīga, Latvija, LV-1039, e-pasts info@robohub.lv Pirms sākt lietot SIA ROBOHUB portālu https://robohub.online/, lietotāja pienākums ir rūpūgi izlasīt šos lietošanas noteikumus. Apmeklējot mājaslapu https://robohub.online/ Jūs piekrītat mājaslapas lietošanas noteikumiem un apņematies tos ievērot. Gadījumā, ja Jūs nepiekrītat mājaslapas https://robohub.online/ lietošanas un izmantošanas noteikumiem, nekavējoties pametiet mājaslapu.

Šie Lietošanas noteikumi („Lietošanas noteikumi“) nosaka SIA ROBO HUB tīmekļa vietnes („Tīmekļa vietne“) izmantošanu. Lietošanas noteikumi veido saistošu vienošanos par Pakalpojumiem starp Jums un SIA ROBO HUB.

Pakalpojumu darbības joma un noteikumu pieņemšana

Lūdzam rūpīgi izlasīt šos Lietošanas noteikumus. Reģistrējoties kā Pakalpojuma lietotājs vai citādi izmantojot Pakalpojumus, Jūs apstiprināt, ka esat izlasījis, sapratis un akceptējis šos Lietošanas noteikumus.

Jūsu kā lietotāja pienākumi

Pakalpojumu mērķis ir uzlabot Jūsu kā klienta pieredzi un attīstīt mūsu biznesu, nodrošinot Jūs ar tīmekļa vietni.

Jums jāglabā PIN kods un/vai parole konfidenciāli, tos nedrīkst nevienam izpaust. Jums ir pienākums regulāri mainīt PIN kodu un paroli, nekavējoties informēt SIA ROBO HUB, ja Jums tapis zināms vai Jums ir aizdomas, ka Jūsu PIN kodu un/vai paroli ir nonākusi trešās personas rīcībā. 

Piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem, Jūs esat atbildīgs par visām darbībām, kas veiktas, izmantojot Jūsu lietotāja kontu. Jūs esat pilnībā atbildīgs par visiem veiktajiem darījumiem un citām saistībām, kas veiktas, izmantojot šo tīmekļa vietni. Noteiktu pakalpojumu funkcionalitāšu izmantošanai paredzēta reģistrācija profilos ar lomu “Vecāks” vai “Skolotājs”.

Igādājoties pakalpojumus Jūsu pienākums ir precīzi aizpildīt Klienta datus ieskaitot e-pasta adresi uz kuru tiks Jums nosūtīti piekļuves kodi.

Intelektuālā īpašuma tiesības

Pakalpojumi un to saturs ir SIA ROBO HUB intelektuālais  īpašums. Pakalpojumu un to satura neatļauta kopēšana un koplietošana ir aizliegta. 

Lietojot platformu https://robohub.online/ Jums nav tiesību:

  • Kopēt, lejuplādēt vai veikt portāla satura ekrānšaviņus;
  • pārdot, izplatīt vai citādi nodot materiālus jebkurai trešai personai;
  • izveidot jebkādus atvasinātus darbus no Pakalpojumiem vai materiāliem, ko tie satur;
  • izmantot Pakalpojumus vai jebkādus materiālus, ko tie satur, komerciāliem mērķiem bez rakstiskas saskaņošanas ar SIA ROBO HUB;
  • ļaut trešai pusei veikt jebkuru no iepriekš minētajām darbībām.

Atbildības ierobežojumi

Saskaņā ar tiesību aktos noteikto maksimālo apjomu tīmekļa vietnē ietvertā informācija tiek sniegta, bez jebkāda veida garantijas, tostarp garantijas attiecībā uz pārdošanu, intelektuālā īpašuma nepārkāpšanu vai piemērotību noteiktam mērķim. Gadījumā, ja vietnē ir saite uz trešās puses lapu, tā ir paredzēta tikai lietotāju ērtībām, un ROBO HUB nav atbildīgs par jebkādu šādā tīmekļa lapā ietvertās informācijas saturu vai pareizību.

Ievērojot tiesību aktos noteikto maksimālo apjomu, ROBO HUB nekādā gadījumā nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, tostarp tādiem zaudējumiem, kas radušies, neierobežojot netiešus, izrietošus vai īpašus zaudējumus, piemēram, ieņēmumu zaudēšanu vai peļņas zaudēšanu, uzņēmējdarbības pārtraukšanu, datu vai informācijas zudumu, kas izriet no vietnes informācijas izmantošanas veidiem vai nespējas izmantot šo informāciju.

ROBO HUB neuzņemas atbildību par jebkādiem netiešiem izdevumiem, zaudējumiem vai zudumiem (ieskaitot iegādes vertību), kas rodas, izmantojot Pakalpojumus vai nespēju izmantot Pakalpojumus. Turklāt ROBO HUB nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas nepārvaramas varas vai cita līdzvērtīga un nepamatota notikuma dēļ, kas kavē ROBO HUB lietujmprogrammu darbību.

ROBO HUB negarantē, ka Pakalpojumi ir pieejami vai ir Jūsu rīcībā bez pārtraukuma, un nav atbildīga par datu zudumu vai iespējamiem zaudējumiem, kas radušies Pakalpojuma pārtraukumu dēļ. Pakalpojumi un dati, kurus esat saglabājis Pakalpojumos, var būt nepieejami līdz turpmākam paziņojumam, piemēram, sakarā ar servera uzturēšanas pārtraukumiem, vai arī dati un citi materiāli var tikt iznīcināti vai neatgriezeniski zaudēti neparedzētu iemeslu dēļ. ROBO HUB cenšas Jums iespēju robežās paziņot iepriekš par Pakalpojumu pārtraukumiem. ROBO HUB ir tiesības slēgt Pakalpojumus vai liegt Pakalpojumu vai tā daļas izmantošanu un neapstiprināt pirkumu vai citas darbības, ko esat veicis, izmantojot Pakalpojumus, īpaši šādu iemeslu dēļ:

  1. drošības apsvērumu dēļ;
  2. ir iemesls uzskatīt, ka Pakalpojumus vai to funkciju izmanto nepamatoti, nelegāli vai krāpnieciski;
  3. Jūs izmantojat Pakalpojumus vai to funkciju tādā veidā, kas ir būtiski pretrunā šiem Lietošanas noteikumiem vai Pakalpojuma funkcijas īpašajiem noteikumiem.

Jūs pilnībā esat atbildīgs par visiem datiem, par kuriem esat ziņojis vai nosūtījis Pakalpojumiem. ROBO HUB patur tiesības jebkurā brīdī dzēst šādus datus. Pakalpojumi var saturēt arī saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm. Aktivizējot jebkuru no šīm saitēm, Jūs atstājat ROBO HUB sniegtos Pakalpojumus. ROBO HUB nekādā ziņā nav atbildīga par šādu tīmekļa vietņu darbību, šo tīmekļa vietņu apkopoto datu apstrādi, informācijas saturu, pareizību vai precizitāti šajās tīmekļa vietnēs, vai šādu tīmekļa vietņu izmantošanu. ROBO HUB nepārrauga šādu vietņu raksturu vai saturu. Turklāt ROBO HUB neiesaka tīmekļa vietnes, informāciju par tām vai jebkuras trešās personas produktiem vai pakalpojumiem. Mēs iesakām rūpīgi izlasīt lietošanas noteikumus un privātuma politikas noteikumus.

Dažādi

ROBO HUB jebkurā laikā var bez iepriekšējas paziņošanas veikt izmaiņas portāla saturā. ROBO HUB var arī jebkurā laikā pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu un izdzēst un mainīt informāciju kas ietverts platformas saturā, iepriekš par to nebrīdinot. ROBO HUB jebkurā laikā var vienpusēji mainīt vai papildināt šos Lietošanas noteikumus. Ja vienu vai vairākus Lietošanas noteikumu nosacījumus uzskata par nederīgiem, nelikumīgiem, spēkā neesošiem vai neizpildāmiem, pārējos nosacījumus pēc iespējas precīzāk interpretē saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, kas atbilst šo noteikumu sākotnējam mērķim. Citos aspektos noteikumi paliek spēkā pilnībā. Ar nosacījumu, ka ROBO HUB neizmantos nevienu no tiesību punktiem saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem vai atsakās no iespējām izmantot tiesības, pamatojoties uz šiem noteikumiem, tas neierobežo ROBO HUB iespējas vēlāk izmantot šīs vai citas tiesības saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem. Šos Lietošanas noteikumus reglamentē un interpretē atbilstoši Latvijas tiesību aktiem. Mēs cenšamies atrisināt jebkuras iespējamās nesaskaņas tiešā saziņā ar Jums.

Papildus informācija

Ja Jums ir kādi jautājumi par Pakalpojumu vai šiem Lietošanas noteikumiem, kā arī sūdzību gadījumā, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pastu info@robohub.lv

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai optimizētu vietnes darbību un uzlabotu Jūsu lietošanas pieredzi. Turpinot darboties šajā vietnē, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.