Sākums/Veikals/Nodarbību paka

Vēja ģenerators

Dabaszinātnes Tehnoloģijas Matemātika
40 min.

Pakā iekļauts 1.-3. klašu pamatizglītības posmam atbilstošs izglītojošās robotikas nodarbību saturs, izmantojot LEGO® Education WeDo 2.0™ robotikas tehniku. Katra nodarbība ietver teorētisko, konstruēšanas, programmēšanas un interaktīvo uzdevumu daļu. Nodarbībās skolēni pēc shēmas konstruē vienkāršus inženiertehnisku risinājumu modeļus, izprot to veidus un darbības principus. Pārbauda modeļu funkcionalitāti pēc skolotāja dotiem kritērijiem, veic novērojumus, salīdzina rezultātus un izdara secinājumus. Apgūst programmēšanas pamata principus veidojot algoritmus, kas satur vairākas secīgas, cikliskas un sazarotas darbības izmantojot izglītojošās LEGO® Education WeDo 2.0™ robotikas tehnikas vizuālās (blokshēmu) programmēšanas valodu.

Paka satur šādas tēmas:

1. Pacēlājs

Pacēlājs

Matemātika

Veicināt prasmi mērīt garumu, kas turpmāk pārnesama uz citu lielumu mērīšanu (no matemātikas). M.3.5.3.2. Mēra nogriežņa garumu ar situācijai atbilstošu precizitāti – decimetros, centimetros, milimetros. Veic aprēķinus ar garumiem situāciju uzdevumos izmantojot uzkonstruēto pacēlāju.

2. Sniega motocikls

Sniega motocikls

Dabaszinātnes

Veidot izpratni par dažādiem faktoriem, kas spēj ietekmēt ķermeņa kustības ātrumu. D.3.3.1.1. Salīdzina savstarpēji divu priekšmetu kustību, izmantojot jēdzienus “ātrāks”, “lēnāks”, “lielāks ātrums”, “mazāks ātrums”, novērojot un eksperimentējot ar uzkonstruēto sniega motocikla konstrukciju.

3. Akrobāts

Akrobāts

Dabaszinātnes

Sniegt zināšanas par veselīga dzīvesveida nozīmīgumu cilvēka ikdienā. D.3.7.5.1. Veido ieradumu rūpēties par sava organisma veselību (personīgā higiēna, atbilstošs uzturs, pietiekama fiziskā aktivitāte, miegs) un attīstīšanu, pamato savu veikto darbību nozīmi.

4. Karuselis

Karuselis

Tehnoloģijas

Noteikt skolēna apgūtās zināšanas, izpratni, prasmes, vērtībās balstītus ieradumus un kompleksus sasniedzamos rezultātus. Vērtē skolēna domāšanas un darba procesu un iegūto gala rezultātu. Vērtējums tiek izteikts procentos, lai mērķtiecīgi atbalstītu skolēna mācīšanos un sekotu līdzi skolēna sniegumam ilgtermiņā. Veikt atgriezeniskās saites sniegšanu skolēniem un skolotājam (lai uzlabotu skolēna sniegumu un plānotu turpmāko mācību procesu).

5. Buldozers

Buldozers

Matemātika

Pilnveidot izpratni par dažādu objektu salīdzināšanas iespējām un etalona izmantošanu mērīšanā. M.3.6.4.1. Salīdzina objektu un figūru lielumus, tos tieši savietojot, mērot, salīdzinot ar kādu etalonu praktiskos un matemātiskos kontekstos.

6. Vēja ģenerators

Vēja ģenerators

Dabaszinātnes

Veidot izpratni par enerģijas nepieciešamību un daudzveidību, taupīšanas nepieciešamību ikdienā un drošības noteikumu ievērošanu. D.3.4.3.3. Lieto un pamato nepieciešamību veikt vienkāršas darbības (piemēram, izslēdzot gaismu telpā, to atstājot) enerģijas taupīšanai ikdienā.

7. Bite

Bite

Dabaszinātnes

Veidot izpratni par bites dzīves cikliem un attīstības posmiem. D.3.7.3.1. Skaidro saviem vārdiem, ka dzīvie organismi (bietes) laika gaitā aug, attīstās un mainās.

8. Ventilatoru sistēma

Ventilatoru sistēma

Tehnoloģijas

Noteikt skolēna apgūtās zināšanas, izpratni, prasmes, vērtībās balstītus ieradumus un kompleksus sasniedzamos rezultātus. Vērtē skolēna domāšanas un darba procesu un iegūto gala rezultātu. Vērtējums tiek izteikts procentos, lai mērķtiecīgi atbalstītu skolēna mācīšanos un sekotu līdzi skolēna sniegumam ilgtermiņā. Veikt atgriezeniskās saites sniegšanu skolēniem un skolotājam (lai uzlabotu skolēna sniegumu un plānotu turpmāko mācību procesu).

Mēs izmantojam sīkdatnes , lai optimizētu vietnes darbību un uzlabotu Jūsu lietošanas pieredzi. Turpinot darboties šajā vietnē, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.