Sākums/Veikals/Nodarbību paka

Putnu biedēklis

Dabaszinātnes Tehnoloģijas Matemātika
40 min.

Pakā iekļauts izglītojošās robotikas nodarbību saturs pirmsskolas izglītības 3. pakāpes (5-6 gadi) bērniem. Izmantojot LEGO® Education WeDo 2.0™ robotikas tehniku bērni mācās sadarboties ar vienaudžiem, sasniegt uzstādīto mērķi, īsteno savu ieceri, ievērojot drošības noteikumus attiecībā uz zobratu pārvadu un dzinēju lietojumu. Novērtē ieceres īstenošanas procesu un rezultātu. Radītā programma māca lasīt konstrukciju shēmas, būvēt programmvadāmas ierīces (robotus), izprast robotu veidus, darbības principus, funkcionalitāti un veidot vienkāršus lineārus un cikliskus algoritmus izmantojot izglītojošās LEGO® Education WeDo 2.0™ robotikas konstruktora vizuālās (blokshēmu) programmēšanas valodu.

Paka satur šādas tēmas:

1. Kaķis

Kaķis

Dabaszinātnes

Veicināt izpratni par drošas uzvedības pamatiem saskarsmē ar dzīvniekiem. Ievēro un skaidro drošas uzvedības noteikumus saskarsmē ar dzīvniekiem, jo īpaši ar ķaķiem. (5-6 gadi 3.posms)

2. Mikseris

Mikseris

Matemātika

Vingrināties salīdzināt priekšmetus pēc to skaita vai lieluma. Salīdzina izglītojošās robotikas konsruktoru detaļas, konstrukciju elementu kopas pēc skaita un lieluma, lietojot jēdzienus vairāk, mazāk, tikpat, lielāks, mazāks. (5-6 gadi 3.posms)

3. IRobots

IRobots

Matemātika

Vingrināties izmantot dažādus, paša izvēlētus mērus. Ar nosacītiem mēriem nosaka garumu, platību; ar lineālu mēra garumu iRobota veiktajam ceļam. (5-6 gadi 3.posms)

4. Zobratu sistēma

Zobratu sistēma

Tehnoloģijas

Noteikt bērna apgūtās zināšanas, izpratni, prasmes, vērtībās balstītus ieradumus un kompleksus sasniedzamos rezultātus. Vērtē bērna domāšanas un darba procesu un iegūto gala rezultātu. Vērtējums tiek izteikts procentos, lai mērķtiecīgi atbalstītu bērna mācīšanos un sekotu līdzi bērna sniegumam ilgtermiņā. Veikt atgriezeniskās saites sniegšanu bērnam un skolotājam (lai uzlabotu bērna sniegumu un plānotu turpmāko mācību procesu).

5. Putnu biedēklis

Putnu biedēklis

Matemātika

Vingrināties veidot skaitļa sastāva dažādas variācijas. Praktiskā darbībā veido skaitļa sastāva dažādas variācijas desmit apjomā izmantojot izglītojošās robotikas konstruktora detaļas. (5-6 gadi 3.posms)

6. Karuselis

Karuselis

Tehnoloģijas

Rosināt patstāvīgu darbu un risinājumu meklēšanu. Stāsta par savas ieceres nepieciešamību, risinājuma meklēšanu un izvēlas nepieciešamās izglītojošās robotikas konstruktora detaļas un savienotājus; īsteno savu ieceri, ievērojot drošības noteikumus attiecībā uz zobratu pārvadu un dzinēju lietojumu; novērtē ieceres īstenošanas procesu un rezultātu. (5-6 gadi 3.posms)

7. Gliemezis

Gliemezis

Dabaszinātnes

Rosināt vērot sev tuvāko apkārtējo vidi. Novēro līdzenu un nelīdzenu zemes virsmu tuvākajā apkārtnē un stāsta par novēroto. (5-6 gadi 3.posms)

8. Dzirnavas

Dzirnavas

Tehnoloģijas

Noteikt bērna apgūtās zināšanas, izpratni, prasmes, vērtībās balstītus ieradumus un kompleksus sasniedzamos rezultātus. Vērtē bērna domāšanas un darba procesu un iegūto gala rezultātu. Vērtējums tiek izteikts procentos, lai mērķtiecīgi atbalstītu bērna mācīšanos un sekotu līdzi bērna sniegumam ilgtermiņā. Veikt atgriezeniskās saites sniegšanu bērnam un skolotājam (lai uzlabotu bērna sniegumu un plānotu turpmāko mācību procesu).

Mēs izmantojam sīkdatnes , lai optimizētu vietnes darbību un uzlabotu Jūsu lietošanas pieredzi. Turpinot darboties šajā vietnē, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.