Sākums/Veikals/Nodarbību paka

Helikopters

Dabaszinātnes Tehnoloģijas Matemātika
40 min.

Pakā iekļauts 1.-3. klašu pamatizglītības posmam atbilstošs izglītojošās robotikas nodarbību saturs, izmantojot LEGO® Education WeDo 2.0™ robotikas tehniku. Katra nodarbība ietver teorētisko, konstruēšanas, programmēšanas un interaktīvo uzdevumu daļu. Nodarbībās skolēni pēc shēmas konstruē vienkāršus inženiertehnisku risinājumu modeļus, izprot to veidus un darbības principus. Pārbauda modeļu funkcionalitāti pēc skolotāja dotiem kritērijiem, veic novērojumus, salīdzina rezultātus un izdara secinājumus. Apgūst programmēšanas pamata principus veidojot algoritmus, kas satur vairākas secīgas, cikliskas un sazarotas darbības izmantojot izglītojošās LEGO® Education WeDo 2.0™ robotikas tehnikas vizuālās (blokshēmu) programmēšanas valodu.

Paka satur šādas tēmas:

1. Pasažieru lidmašīna

Pasažieru lidmašīna

Tehnoloģijas

Mācīties plānot veicamā darba soļus un to izpildes laiku, noteikt notikuma ilgumu. T.3.1.3.2. Lasa un konstruē pēc citu radītas izglītojošās robotikas konstruktoru shēmas izveidojot savu konstrukciju noteiktā laikā. T.3.1.3.3. Ar skolotāja atbalstu secīgi īsteno izplānoto risinājumu.

2. Žurka

Žurka

Tehnoloģijas

Mācīties  plānot veicamā  darba soļus un to izpildes laiku, noteikt notikuma ilgumu. T.3.1.4.1. Nosauc iespēju, kā uzlabot konstruēšanas darba procesu vai sasniegto uzkonstruēto rezultātu.

3. Mušu sitējs

Mušu sitējs

Tehnoloģijas

Mācīties savienot un pārbaudīt, vai programmvadāma ierīce ir savienota ar datortīklu. T.3.2.3.2. Skaidro, ka programmvadāmās ierīces var būt pievienotas dažādiem datortīkliem (to skaitā bezvadu interneta tīklam WiFi un/vai bluetooth), kuriem var būt dažādi izmantošanas noteikumi.

4. Dārza laistītājs

Dārza laistītājs

Tehnoloģijas

Noteikt skolēna apgūtās zināšanas, izpratni, prasmes, vērtībās balstītus ieradumus un kompleksus sasniedzamos rezultātus. Vērtē skolēna domāšanas un darba procesu un iegūto gala rezultātu. Vērtējums tiek izteikts procentos, lai mērķtiecīgi atbalstītu skolēna mācīšanos un sekotu līdzi skolēna sniegumam ilgtermiņā. Veikt atgriezeniskās saites sniegšanu skolēniem un skolotājam (lai uzlabotu skolēna sniegumu un plānotu turpmāko mācību procesu).

5. Medūza

Medūza

Dabaszinātnes

Mācīties novērot medūzas pazīmes, ārējās uzbūves īpatnības un saskatīt atšķirības starp zemūdens dažādiem dzīviem organismiem. D.3.7.2.1. Nosaka medūzas daļas, izmantojot medūzas konstrukciju un prezentācijā pieejamos attēlus un video.

6. Helikopters

Helikopters

Matemātika

Mācīties izmantot dažādus modeļus un saskatīt likumsakarības, salīdzinot skaitļus un veidojot to virknes. M.3.4.1.1. Turpina, papildina reālu objektu, figūru, skaitļu virkni un figūru, skaitļu sakārtojumus, piemēram, skaitļu kvadrātus, vienkāršās situācijās, ievērojot saskatīto likumsakarību, piemēram, periodiskumu, saistību ar citiem elementiem.

7. Vārtsargs

Vārtsargs

Tehnoloģijas

Veidot izpratni un attīstīt spēju pārbaudīt notikumu biežumu atbilstoši algoritmam, un pielietot paņēmienu "meģinu un pārbaudu". T.3.2.6.2. Pēc dotām norādēm pārbauda, vai uzprogrammētās bokshēmas izpilda doto uzdevumu, kā arī saskata algoritmā pieļautās kļūdas un izlabo tās.

8. Marsa klejotājs

Marsa klejotājs

Tehnoloģijas

Noteikt skolēna apgūtās zināšanas, izpratni, prasmes, vērtībās balstītus ieradumus un kompleksus sasniedzamos rezultātus. Vērtē skolēna domāšanas un darba procesu un iegūto gala rezultātu. Vērtējums tiek izteikts procentos, lai mērķtiecīgi atbalstītu skolēna mācīšanos un sekotu līdzi skolēna sniegumam ilgtermiņā. Veikt atgriezeniskās saites sniegšanu skolēniem un skolotājam (lai uzlabotu skolēna sniegumu un plānotu turpmāko mācību procesu).

Mēs izmantojam sīkdatnes , lai optimizētu vietnes darbību un uzlabotu Jūsu lietošanas pieredzi. Turpinot darboties šajā vietnē, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.