Store
EN
LV EN
0
Cart is empty
Pupil
Home/Store/Lesson package

Greiders

Natural sciences Technologies Mathematics
40 minutes

Pakā iekļauts 1.-3. klašu pamatizglītības posmam atbilstošs izglītojošās robotikas nodarbību saturs, izmantojot LEGO® Education SPIKE™ Prime robotikas tehniku. Katra nodarbība ietver teorētisko, konstruēšanas, programmēšanas un interaktīvo uzdevumu daļu. Nodarbībās skolēni pēc shēmas konstruē vienkāršus inženiertehnisku risinājumu modeļus, izprot to veidus un darbības principus. Pārbauda modeļu funkcionalitāti pēc skolotāja dotiem kritērijiem, veic novērojumus, salīdzina rezultātus un izdara secinājumus. Apgūst programmēšanas pamata principus veidojot algoritmus, kas satur vairākas secīgas, cikliskas un sazarotas darbības izmantojot izglītojošās LEGO® Education SPIKE™ Prime robotikas tehnikas vizuālās (blokshēmu) programmēšanas valodu.

The package contains the following topics:

1. Greiders

Greiders

Technologies Mathematics

LEGO® Education SPIKE™ Prime 

2. Gliemezis

Gliemezis

Natural sciences Technologies

LEGO® Education SPIKE™ Prime 

3. Dzirnavas

Dzirnavas

Technologies Mathematics

LEGO® Education SPIKE™ Prime 

4. Zīlīte

Zīlīte

Natural sciences Technologies

LEGO® Education SPIKE™ Prime 

We use cookies to optimise the website and improve your user experience. By continuing to use this website, you agree to our Cookie Policy.